Geologicky-pruzkum.eu

O NÁS

Naše společnost působí na trhu jako specializovaný subjekt v radonové problematice. Provádíme měření radonu jak na pozemcích, tak ve stavbách. Při měření radonu používáme legislativou stanovená měřidla a přístroje, které mají platná ověření a kalibrace.

Firma vlastní platná povolení potřebná pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany vydaná Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, do kterých patří všechny typy měření radonu.

Dále provádíme zemní a výkopové práce.

Naším cílem je kvalitní a efektivní poskytování služeb a seriózní přístup k zákazníkovi. Respektování termínových, technických a ekonomických možností a potřeb klienta je pro nás samozřejmostí. Při realizaci zakázek klademe velký důraz na vysokou odbornou úroveň jejich zpracování.

Spolupracujeme s prověřenými odborníky a dodavateli v celém spektru geologických a stavebních oborů na celém území České republiky.